Dobra współpraca nauczyciela z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie jest warunkiem
uzyskania dobrych efektów w pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi


smile Wspomaganie działań wychowawczych rodziców

Najczęstszą formą komunikowania się z rodzicami są w naszym przedszkolu kontakty indywidualne podczas których:

  • wspieramy rodziców emocjonalnie przez podawanie komunikatów dotyczących osiągnięć dziecka w jego indywidualnym rozwoju,
  • udzielamy porad w sytuacjach problemowych,
  • uzgadniamy z rodzicami wspólne kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

smile Integrowanie zabiegów wychowawczych

Staramy się zwracać szczególną uwagę na:

  • ujednolicenie wymagań w domu i przedszkolu,
  • organizujemy spotkania z panią psycholog, pedagog,
  • organizujemy wiele wspólnych, okazjonalnych spotkań, wycieczek oraz odwiedzin w domach rodzinnych dzieci,
  • zachęcamy rodziców do współuczestnictwa w wydarzeniach przedszkolnych.


Rodzice i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Właśnie te środowiska odpowiedzialne są za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia.

Kontakty z rodzicami przynoszą efekt, jeśli oparte są na : zaufaniu, szczerości, podmiotowym traktowaniu oraz gotowości do zmian.


Gotowi z nami do współpracy są również:

-Przedszkola Miejskie Nr 15, 16,
-Szkoły Podstawowe Nr 1, 17,
-Zespół Szkół Mechanicznych,
-MCK,
-Biblioteki,
-Policja,
-Straż Pożarna,
-Straż Miejska.


Mamy nadzieję, że osiągamy ten cel otwierając szeroko drzwi naszej placówki.

graf 2.