KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W GORZOWIE WLKP.
W LATACH 2013/2018


Przedszkole o profilu sportowo – kulturalnym gwarancją sukcesu na teraz
i na zawsze.


1)  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA:

 • Architektura:
Nasze przedszkole mieści się w wolno stojącym, dwupiętrowym  budynku z 1910r.
Działalność rozpoczęło od 1950r.
Obiekt składa się z dwóch sal, kuchni z pomieszczeniem gospodarczym,
sypialni, pokoju dydaktycznego oraz kancelarii. Przedszkole posiada także plac zabaw z wyposażeniem
sportowo-rekreacyjnym oraz własny ogródek,
założony przy współpracy z rodzicami,  a teraz pielęgnowany z pomocą dzieci i innych osób.
 • Lokalizacja:
Obiekt usytuowany jest w centrum na ulicy Drzymały 26A, co umożliwia bezproblemowe dotarcie do celu.
Atutem placówki jest bliskość licznych ośrodków kulturalnych: Miejskie Centrum Kultury, Amfiteatr,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Odwiedzamy również pobliskie obiekty sportowe m.in. basen, stadion,
obszary użytku publicznego -
parki: Siemiradzkiego, Kopernika, Róż oraz Plac Grunwaldzki.
 • Warunki:
W placówce istnieją dwie grupy wiekowe: 3-4 latki oraz 5-6 latki.
W każdej z nich pracują dwie nauczycielki oraz dodatkowo w grupie dzieci młodszych - pomoc wychowawcza.


2)  OFERTA EDUKACYJNA:   

Program 2013/14:
 • Grupa starszaków
„Ku dziecku”- aut. Barbara Bilewicz-Kuźnia oraz Teresa Parczewska
 • Grupa maluchów
„Dziecko w swoim żywiole”- aut. Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos oraz Ewa Wilczyńska.

Program 2014/15:
 • Grupa starszaków i maluchów
„Kalendarz Przedszkolaka”- aut. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała.

Programy własne:
Działania nowatorskie, realizacja projektów:
 • „Przedszkole detektywa Zucha”,
 • „Młody inżynier”,
 • Przedszkolna piłka,
 • Akcje charytatywne, ekologiczne, profilaktyczne,
 • Pomysły rodziców,
 • Wymiana doświadczeń z przedszkolami w Żabnicy i Hamburgu,
 • Nauka pływania.

Zajęcia dodatkowe:
 • „Olimpijczyk”- aerobic, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia sportowe,
 • „Tańce wygibańce” - taniec współczesny, regionalny, towarzyski,
 • „Nutki Frania i Anulki” - rytmika, muzyka, taniec, śpiew, zabawy
  z instrumentami,
 • „Zaczarowany świat” - zajęcia teatralno-dramowe, czytanie bajek,
 • „Kształty i kolory” - zabawy plastyczno-techniczne,
 • „Cuda przyrody” - obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
 • „Cztery kółka” - zabawy matematyczne.


Ponadto:
 • Logopedia,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Język angielski,
 • Wyjścia do biblioteki,
 • Dogoterapia,
 • Warsztaty plastyczne i garncarskie,
 • Seanse w grocie solnej,
 • Nauka pływania,
 • Wycieczki bliskie i dalekie.


3)GŁÓWNE CELE PRZEDSZKOLA:
 • Zapewnienie dzieciom różnorodnych form aktywności fizycznej z uwzględnieniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej, nauki pływania,piłki nożnej, siatkowej, lekkiej atletyki, sumo,
 • Troska o zdrowie i samopoczucie dzieci,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci – praca nad indywidualnymi zdolnościami i umiejętnościami przedszkolaków. Przygotowanie ich do czynności obecnych w życiu codziennym i dalszej edukacji,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych przedszkolaków, niezbędnych do funkcjonowania z dziećmi i dorosłymi,
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej potrzebnej do odnajdywania się w nowych warunkach oraz do łagodniejszego znoszenia stresu i porażek,
 • Uwrażliwienie dzieci na to co dobre i złe. Wychowanie ich tak, aby umiały zgodnie bawić się i uczyć oraz kulturalnie zwracać się do innych osób w najbliższym otoczeniu,
 • Zagwarantowanie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności i uzdolnień,
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości artystycznych i rozwijanie umiejętności, wypowiadania się poprzez formy muzyczne,taneczne, teatralno-dramowe oraz plastyczno-techniczne,
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały.


4)  KRYTERIA SUKCESU:
 • Poszerzona oferta edukacyjna przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne, programowo – eksperymentalne umożliwi wszechstronny rozwój dzieci,
 • Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola przyczyni się do promowania placówki w środowisku. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych formach współpracy i partycypacji wielu działań,
 • Podtrzymanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci,
 • Zwiększy się motywacja i zadowolenie personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia, sprzęt sportowy przyczyni się do rozwoju placówki,
 • Właściwe rozpoznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci będą sprzyjały wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci,
 • Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie metod radzenia sobie w różnych sytuacjach wychowawczych.


5)  PLANOWANE DZIAŁANIA NA ROK 2014/15:

Wrzesień:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dzień Przedszkolaka – zabawy rekreacyjne w Parku Róż,
 • Wyprawy turystyczno-sportowe,
 • Rajski Ptak-wycieczka do mini zoo w Wawrowie,
 • Nie daj się! - zawody sportowe,
 • Kontynuacja czytelnictwa w Bibliotece Bolka i Lolka,
 • Pomagam – akcja charytatywna, sadzenie żonkili,
 • Dzień Chłopaka,
 • Sprzątanie Świata i naszego ogrodu.

Październik:
 • Wyjście do teatru, filharmonii wg repertuaru, propozycji MCK,
 • Sport to zdrowie – zumba dla każdego,
 • Jabłuszko pełne snów – wycieczka do sadu,
 • Chwalęcice – wycieczka do lasu i Stadniny Koni Robin,
 • Dzień Misia – zabawy z misiami w MCK,
 • Dzień Dyni – konkursy dla całych rodzin,
 • Basen.

Listopad:
 • Pokażę na co mnie stać! - zajęcia otwarte dla rodziców,
 • Pomagam – zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska,
 • Robimy zakupy – wycieczki do pobliskich sklepów,
 • Zdrowy jak rydz – wycieczka do groty solnej,
 • Moje wymarzone osiedle – konkurs plastyczny,
 • Piękna jest nasza Polska – obchody listopadowego święta,
 • Zabawy andrzejkowe,
 • Basen.
Grudzień:
 • Zimowe zmartwienie Mikołaja – mikołajkowe prezenty,
 • Zjeżdżamy z górki na pazurki – zabawy na śniegu i sankach w parku,
 • Choinkowe bombki – ubieramy miejską choinkę,
 • Trąbki świątecznej poczty – przesyłamy życzenia świąteczne,
 • Wigilijny koncert kolęd – MCK dla całych rodzin,
 • Basen.

Styczeń:
 • Noworoczny koncert – pracownicy i emeryci przedszkola,
 • Pierwszy śnieg – zabawy na śniegu, zjazdy na sankach,
 • Przyjemne chwile z babcią i dziadkiem,
 • Tańcowanie – bal karnawałowy,
 • Basen.

Luty:
 • Kino, teatr, filharmonia - koncerty w MCK,
 • Tańcowała igła z nitką – uczymy się szyć, mamy mamy do pomocy,
 • Zabawy na lodzie,
 • Walentynki,
 • Zoo na  śniegu,
 • Basen.

Marzec:
 • Wiosenne porządki – prace w ogrodzie,
 • Bajki, bajeczki – czytanie bajek przez aktorów gorzowskich, rodziców,
 • Wycieczka do nadleśnictwa Bogdaniec – odkrycia, obserwacje, wieża widokowa,
 • Święto Wiosny – tydzień talentów i aktywności – zajęcia otwarte dla rodziców,
 • Wielkanocne cudeńka – rodzinny konkurs,
 • Wiosna w wierszu i w piosence – widowisko dla rodziców,
 • Gry i zabawy na wesoło,
 • Basen.

Kwiecień:
 • Wycieczka do Bogdańca – żyto i chleb,
 • Wycieczki – obiekty użyteczności publicznej (Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Biuro Promocji, Ośrodek Zdrowia, Muzeum Lubuskie, Spichlerz, Policja, Straż Pożarna, Poczta),
 • Promyczek – wyprawy w nieznane,
 • Pokazy i prezentacje umiejętności dzieci w różnych dziedzinach (grupa maluszków),
 • Deszczowa muzyka – koncert dla rodziców w wykonaniu grupy starszaków,
 • Tańce i zabawy afrykańskie, indiańskie,
 • Basen.

Maj:
 • Wycieczka na wzgórza morenowe,
 • Wycieczki do Szkół Podstawowych nr 1, 17, 15 i Szkoły Muzycznej,
 • Wycieczki  środowiskowe – park, łąka,
 • Konkursy, przeglądy między przedszkolne,
 • A co mam wam śpiewać? - uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca,
 • Ruch to zdrowie,
 • Warsztaty plastyczno-techniczne,
 • Przedstawienia teatralne,
 • Basen.

Czerwiec:
 • Letnia olimpiada z rodzicami na stadionie AWF-u,
 • Wycieczki do miejsc pracy rodziców,
 • Po szerokim, wielkim świecie – wycieczki krajoznawcze,
 • Przedszkolne gwiazdy – udział dzieci w konkursach, przeglądach,
 • Piknik na trawie, zaproszenie przyjaciół przedszkola,
 • Basen,
 • Pożegnanie.


6)  METODY PRACY Z DZIEĆMI:

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy takich metod jak:
 • Metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający W. Sherbone,
 • Metoda I. Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • Pedagogika zabawy Klanza,
 • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz,
 • Relaksacja,
 • Bajkoterapia,
 • Zabawy paluszkowe,
 • Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda ćwiczeń utrwalających,
 • Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne,
 • Metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K.Orffa,
 • Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się,
 • Metody aktywizujące: metoda przypadków, burza mózgów, giełda pomysłów, piramida priorytetów, linia czasu, gry dydaktyczne, sytuacje zadaniowe, grupy zadaniowe, symulacje, drama, metoda planowania przyszłości, metody ewaluacyjne własnej pracy, metoda projektu.

Formy pracy:
 • Praca indywidualna,
 • Praca w małych zespołach,
 • Praca z całą grupą,

Cotygodniowe planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z ustawą programową
wychowania przedszkolnego, wybranym programem i planem rozwoju na dany rok uwzględnia: 
 • Nasze cele wychowania i nauczania,
 • Działania zorientowane na dziecko, jego możliwości rozwojowe,
 • Aktualne pory roku,
 • Święta i uroczystości, tradycje przedszkola.


7)  SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH:

Nagrodami w naszej placówce są:
 • Pochwały nauczyciela, dyrektora przedszkola indywidualnie i wobec społeczności dziecięcej, pracowników oraz przed rodzicami,
 • Dyplomy uznania,
 • Nagrody rzeczowe, niespodzianki zaczarowanej szafy,
 • Powierzenie dziecku ważnych ról społecznych.

Karą może być:
 • Upomnienie przez nauczyciela,
 • Chwilowe odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia swojego zachowania,
 • Odebranie funkcji,
 • Zadośćuczynienie – naprawienie szkody,
 • Rozmowa z rodzicami.

Zasady budowania systemu motywacji:
 • Dobieramy nagrody do zainteresowań i upodobań dziecka,
 • Stosujemy nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • Konsultujemy nagrody z rodzicami,
 • Nagradzamy również próby wykonania czynności – wysiłek, a nie tylko efekt,
 • Stosujemy wzmocnienia.


8)  SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:
 • Ciągła obserwacja dzieci podczas pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej,
 • Przeprowadzanie diagnoz pedagogicznych,
 • Analiza wytworów dzieci,
 • Gromadzenie danych, zapisywanie ich, wspólne wyciąganie wniosków,
 • Organizacja zajęć otwartych dla rodziców – prezentacja umiejętności dzieci.

System obserwowania osiągnięć nauczycieli:
 • Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
 • Kompetencje, umiejętności, predyspozycje i pasje nauczycieli,
 • Monitorowanie pracy, zaangażowanie i sukcesy nauczycieli,
 • Doskonalenie i samodoskonalenie zgodnie z potrzebami placówki.

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
 • Indywidualnie,
 • Na zebraniach grupowych,
 • Dokumenty do wglądu – dyplomy, nagrody,
 • Zajęcia otwarte,
 • Wspólne uroczystości i imprezy,
 • Informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz w szatni.

Zasady współpracy nauczycieli:
 • Praca w zespołach,
 • Praca podczas Rady Pedagogicznej, WDN z p15, p16,
 • Codzienna wymiana doświadczeń,

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka:
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • Pomoc w uzyskaniu fachowej porady.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
 • Organizowanie wyjść pozaprzedszkolnych – teatr, amfiteatr, muzea, biblioteki, galerie, szkoły, filharmonia, ośrodki sportowe.
 • MCK, bliska współpraca z Zespołem Szkół Mechanicznych,  prezesem SARP´u, Przedszkolami nr 15, 16, WOM, nauczycielami klas pierwszych.


9)   MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
Wykazuje:
 • Chęć do nauki i poznawania świata,
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
 • z posiadanych wiadomości,
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • Łatwość samodzielnej pracy i współpracy w grupie,
 • Umiejętność odnajdywania się w nowych warunkach oraz odporność na stres,
 • Tolerancję wobec innych odmiennych postaw, przekonań.

Posiada:
 • Zdolność formułowania swoich myśli w jasny i zrozumiały sposób oraz umiejętność uważnego słuchania,
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • Podstawową wiedzę o świecie.

Rozumie, zna, przestrzega:
 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • Zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Zasady kulturalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • Potrzebę otaczania przyrody troską.

Nie obawia się:
 • Występować publicznie, reprezentować grupę,
 • Wyróżniać się kreatywnym, twórczym myśleniem,
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • Mówienia o swoich uczuciach.

Ma prawo do:
 • Życia i rozwoju,
 • Swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Serdecznej miłości i ciepła,
 • Spokoju i samotności, gdy odczuwa taką potrzebę,
 • Rozwoju zgodnego z indywidualnymi możliwościami,
 • Ochrony ze strony dorosłych i pomocy w pokonywaniu trudności,
 • Wypowiadania się i dyskusji,
 • Wspólnoty i solidarności w grupie,
 • Zabawy,
 • Zdobywania informacji i wiedzy z pomocą dorosłych,
 • Badania i eksperymentowania,
 • Nauki o otaczających go niebezpieczeństwach.

Koncepcja pracy przedszkola została utworzona 29 sierpnia 2013 roku.
Rok 2013

Modyfikacja i realizacja we współpracy z dziećmi, rodzicami i pracownikami:
 • Remont pokrycia dachowego – udział finansowy rodziców,
 • Zakup pomocy do zabaw i zajęć w przedszkolu i w ogrodzie,
 • Aranżacja placu zabaw,
 • Zajęcia z dogoterapii, warsztaty plastyczne i garncarskie, seanse w grocie solnej.

Rok 2014/2015
 • Wydłużenie czasu pracy placówki,
 • Poprawa estetyki łazienki dzieci,
 • Remont sali starszaków,
 • Zakup domku na plac zabaw,
 • Spotkania z interesującymi osobami,
 • Zajęcia z emisji głosu dla dzieci i nauczycieli,
 • Udział w projektach zewnętrznych.

 

Planowane działania na rok 2015/2016


Wrzesień 2015:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego. Powitanie dzieci. Zabawy adaptacyjne, integrujące z wykorzystaniem metody Pedagogiki Zabawy.
 • Nasza Dwójeczka poznajemy zasady wspólnego przybywania w przedszkolu, ustalamy Kodeks Przedszkolaka, poznajemy prawa dziecka, ustalamy reguły obowiązujące w sali, w toalecie, na placu zabaw. Poznajemy nasze przedszkolne otoczenie - co się zmieniło.
 • Dzień Przedszkolaka - zabawy rekreacyjne, sportowe w Parku Róż.
 • Wyprawy krajpoznawczo-turystyczne zgodnie z planem miesięcznym.
 • Dalsza kontynuacja czytelnictwa w Bibliotece Bolka i Lolka.
 • Spacerkiem po Gorzowie - spacery po najbliższej okolicy.
 • Pomagam - akcja charytatywna - sadzimy żonkile.
 • Dzień Chłopaka.
 • Sprzątanie Świata.
 • Wizyty miłych gości w przedszkolu.

Październik 2015:

 • Wyjście do teatru, filharmonii wg repertuaru, propozycji MCK.
 • Każdy to potrafi - ćwiczenia zręcznościowe i akrobatyczne na materacu.
 • Wycieczki po najbliższej okolicy - Park Siemiradzkiego, Park Róż, Park Kopernika - aktywność fizyczna - biegi, skoki, rzut do celu.
 • Wycieczki organizowane przez rodziców.
 • Dzień Misia - Wędrówka MISIA - zabawy z misiami w MCK.
 • Dzień Dyni - coroczny konkurs dla całych rodzin.
 • Zabawy Andrzejkowe.

Listopad 2015:

 • Teatrzyki w przedszkolu.
 • Pomagam - zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska i dla naszej MANI.
 • Konkurs plastyczny - Idzie jesień.
 • Zbiornik Pełen Emocji - zabawy wyciszające, relaksacyjne, warsztaty.
 • Jak zmienia się nasze otoczenie - porządki na placu zabaw, w ogrodzie.
 • Opiekujemy się naszym pomnikiem.
 • Piękna jest nasza Polska - obchody Listopadowego święta.

Grudzień 2015:

 • Mikołaju gdzie jesteś? - mikołajkowe prezenty.
 • Hu, hu, ha nasza zima zła - zabawy na śniegu i sankach w parku.
 • Choinkowe cudeńka - ubieramy miejską choinkę.
 • Konkurs na najładniejszą kartkę - przesyłamy życzenia świąteczne.
 • Wigilia dla całych rodzin Grupa I i II.
 • Odwiedziny w Szkole Podstawowej Nr 1.

Styczeń 2016:

 • Szukamy śladów na śniegu - spacerkiem po parku.
 • Dla Babci i Dziadka - piosenka, Bal noworoczny dla całych Rodzin.
 • Konkurs plastyczny - zimowe zabawy.
 • Konkursy plastyczne - ogólnoprzedszkolne i międzyprzedszkolne.
 • Ferie z klockami Lego.

Luty 2016:

 • Kino, teatr, filharmonia, koncerty w MCK.
 • Zabawy na śniegu - lepimy bałwana.
 • Zabawy matematyczne.
 • Kolorowe cuda - wykonujemy papierowe cuda.
 • Zajęcie otwarte dla rodziców z języka angielskiego.

Marzec 2016:

 • Sadzimy kwiatki, bratki i stokrotki.
 • Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1.
 • Widowisko dla rodziców.
 • Święto Wiosny - wiosenny marsz z Przedszkolem Miejskim nr 16.
 • Chciałbym mieć psa wilka lub foksteriera - dogoterapia.
 • Narada żabek - wycieczka nad jezioro Błotne.
 • Gry i zabawy na wesoło.

Kwiecień 2016:

 • Konkurs - Róża Królową Wiatrów.
 • Wycieczki - Urzędy użyteczności publicznej. Urząd Miasta, Biuro Promocji, Ośrodek Zdrowia, Muzea, do zakładu pracy rodziców.
 • Wycieczka do ogrodu w Przelewicach.
 • Pokazy i prezentacje umiejętności dzieci w różnych dziedzinach w maluszkach.
 • Wycieczka do Parku Słowiańskiego - biegi przełajowe, zabawy sprawnościowe.
 • Pokazy i prezentacje umiejętności w grupie II.

Maj 2016:

 • Wycieczka do Santoka.
 • Wycieczki do szkół podstawowych.
 • Wycieczki środowiskowe - park, łąka.
 • Konkursy, przeglądy międzyprzedszkolne.
 • Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca.
 • Zawody lekkoatletyczne na stadionie.
 • Majówka w przedszkolu.

Czerwiec 2016:

 • Wycieczka - Park Górczyński.
 • Wycieczki do miejsc bliskich i dalekich.
 • Wycieczki sponsorowane przez rodziców.
 • Udział dzieci w konkursach, przeglądach.
 • Wyczaruję to co chcę - zabawy z wykorzystaniem tektur i innych materiałów.
 • Pożegnanie - wycieczka, uroczyste pożegnanie z personelem. Program artystyczny.

 

Oferta edukacyjna 2015/2016

 • Wydawictwo Szkolne PWN
 • Trampolina do szkoły
 • Trampolina 3 i 4 latka