Widzieć więcej, uczyć efektywniej, czyli jak odnaleźć drogę do dziecka

Strona dla wnikliwych edu

 

info Raport z ewaluacji całościowej 2014 info

(plik w formacie PDF, 1,13MB)

 

W swojej pracy korzystamy z koncepcji pracy pedagogicznej Danuty Waloszek zwanej przez autorkę " emancypacyjną koncepcją człowieka wyzwolonego ze schematów ". Jest to propozycja edukacji podmiotowej bazującej na możliwościach dziecka, polegająca na wspomaganiu go poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczycieli.


Nasze przedszkole ma do spełnienia dwie funkcje wobec dziecka:

serceDiagnostyczno - prognostyczno - kształcącą

serceZabawową


Zadania wynikające z pierwszej funkcji to m.in.:

 • ciągłe systematyczne rozpoznawanie możliwości dziecka, wspomaganie i ukierunkowywanie jego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami,
 • prowokowanie go do realizacji coraz trudniejszych zadań, ale nie przekraczających jego możliwości,
 • dodawanie odwagi, przygotowanie do życia poprzez mobilizację własnej aktywności,
 • rozwijanie specyficznych dla konkretnego dziecka uzdolnień.


Zależy nam na tym aby podkreślić wyjątkowość każdego przedszkolaka i znaleźć taki obszar w którym będzie czuł się podziwiany.

 • organizowanie wielu spotkań integracyjnych, podczas których, każde z naszych dzieci ma możliwość zaprezentowania się przed rodzicami, znajomymi lub po prostu przed przyjaciółmi,
 • nasze dzieci mogą zawsze liczyć na dyskretną i subtelną pomoc nauczycielek w swoim wysiłku poznawania świata.


Zadania wynikające z drugiej funkcji to m.in.:

 • dawanie milusińskim szansy na przeżycie radości, spontaniczności i samodzielności działania,
 • wprowadzenie zadań rozwijających i kształtujących osobowość dziecka oraz zadań związanych z powinnościami wobec wspólnot do których należy,
 • ważne dla nas jest także wzmocnienie poczucia kompetencji oraz poczucia własnej wartości dziecka.

 

linia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ulicy Drzymały 26 A w Gorzowie

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową

 

6.30 - 8.00 - Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

8.00 - 13.00 - Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce.

8.30 - 9.00 - Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe.

9.00 - 9.30 - Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne.

9.30 - 9.40 - Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu.

9.40 - 10.15 - Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) - cykliczne zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej, planu pracy, programu, koncepcji, wykorzystanie metod: metod aktywizujących (Burza mózgów, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, metoda przypadków, linia czasu, dyskusja dydaktyczna, metaplan, "Za i przeciw", metoda projektu, symulacje, drama, grupy zadaniowe, stacje zadaniowe, sesje "Bierz i daj", gry planszowe),

 • metoda dobrego startu - wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe.

10.00 - 11.30 - Czynności przygotowujące do drugiego śniadania; czynności przygotowujące wyjście dzieci na plac zabaw:

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw na placu zabaw,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody.

10.00 - 12.00 - Zabawy na placu zabaw:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń,
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

12.00 - 12.30 - Czynności przygotowujące do spożycia obiadu i obiad.

12.30 - 14.00 - Odpoczynek - relaksacja (higiena układu nerwowego) dla dzieci "śpioszków":

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków przyrody (z płyty).

Dla pozostałych dzieci:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • swobodna aktywności dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe,
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane, zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki.

14.00 - 14.30 - Czynności przygotowujące do obiadu II danie.

14.30 - 16.30 - Swobodne zabawy na placu zabaw; swobodne zabawy na sali, od godz. 15.00 grupy łączone.

belka