Certyfikaty

29.01.2013

Certyfikat za uczestnictwo w programie "Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz izolacji".

24.05.2013

Certyfikat zrealizowania programu 5 porcji warzyw i owoców lub soku.
Organizator: ARR, środki Unii Europejskiej. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

27.03.2014

Certyfikat Młodego Inżyniera potwierdzający przyjęcie do Klubu Młodego Inżyniera Mechanik.
Organizator: Dyrektor ZSM.
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak.

15.05.2014

Uczestnictwo w bezpłatnym programie Paczka Przedszkolaka - FAMILY BOX.
Pakiety edukacyjne dla dzieci i rodziców.

18.06.2014

Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu "Kubusiowi przyjaciele natury" w VI edycji programu (2013/2014).
Organizator: Kubuś, TVN, Bliżej przedszkola, czasdzieci.pl

24.06.2014

Uczestnictwo w bezpłatnym programie Paczka Przedszkolaka - Edycja wrześniowa - Pelargos Sp. z o.o.
Pakiety edukacyjne dla dzieci i rodziców.

05.08.2014

Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach. MSC Polska.

18.06.2014

Certyfikat za udział w programie edukacyjnym pt. "Nie taki prąd straszny" organizowanym przez Wolontariuszy Grupy ENEA.

25.09.2014

Certyfikat za uczestnictwo w programie edukacyjnym "Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola" - prowadzona
w ramach Kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2014. Organizatorzy: Prezes Stowarzyszenia Producentów
i Dziennikarzy Radiowych, koordynator Kampanii Odpowiedzialny Kierowca.

30.09.2014

Certyfikat za ustanowienie Pastusiowego Rekordu Świata w Akademii Aquafresh Rekord Guinnessa.
Organizatorzy: Właściciel marki Aquafresh - Adliner Sp. z o.o.

05.12.2014

Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kultywowanie tradycji świątecznych wśród dzieci.

18.02.2015

Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat zawodów.

2015/2016

  • Certyfikat poświadczający, że przedszkole uczestniczy w projekcie, którego celem jest poszerzanie wśród dzieci wiedzy na temat zawodów.
  • Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu Kubusiowi przyjaciele natury w VII edycji programu.

2016/2017

Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci postaw zdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej.

2018

Certyfikat udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Podróże Misiołanków" - Poznań - styczeń 2018.